dr Agnieszka Smaga

E-mail: asmaga@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6061
Numer pokoju: 266

Stanowisko: doktorant

 

Przedmioty:

  • Geologia inżynierska ogólna
  • Gospodarowanie zasobami wód podziemnych w regionie wodnym

Agnieszka Smaga

Zainteresowania naukowe:

  • analiza przestrzennego zróżnicowania właściwości geologiczno – inżynierskich osadów dolin rzecznych
  • prognozowanie procesu erozji na podstawie parametrów geotechnicznych
  • zastosowanie metod statystycznych do interpretacji badań in-situ
  • zmiana właściwości geologiczno – inżynierskich gruntów spoistych pod wpływem procesów przemarzania

 

Abstrakty
Artykuły