dr Robert Radaszewski

E-mail: robert.radaszewski@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6027
Numer pokoju: 153

Stanowisko: adiunkt

 

Robert Radaszewski

Przedmioty:

  • Geologia inżynierska
  • Elementy mechaniki gruntów i geotechniki
  • Projektowanie i dokumentowanie geologiczno-inżynierskie
  • Górnictwo i wiertnictwo (ćw. terenowe)

 

Zainteresowania naukowe:

  • Analiza zmienności zagęszczenia szkieletu ziarnowego zróżnicowanych genetycznie gruntów bezkohezyjnych Niżu Polski wraz z ustalaniem jej przyczyn
  • Implementacja geotechnicznych badań in-situ do ogólno-geologicznych charakterystyk paleośrodowisk
  • Charakterystyka możliwości korelacji wybranych fizyczno – mechanicznych parametrów gruntów ustalanych w oparciu o różne techniki i procedury badawcze

 

Abstrakty

Artykuły