dr inż. Katarzyna Stefaniak

E-mail: stefaniak@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6061
Numer pokoju: 266

Stanowisko: adiunkt

Przedmioty:

  • Budownictwo
  • Fundamentowanie
  • Geologia inżynierska szczegółowa
  • Geotechnika
  • Geotechniczne metody badań polowych
  • Wzmacnianie podłoża budowlanego

 

Zainteresowania naukowe:

  • analiza przydatności gruntów pylastych jako podłoża budowlanego,
  • stabilizacja gruntów za pomocą biodepozycji,
  • wpływ cementacji gruntu na jego parametry mechaniczne,
  • badania w aparacie trójosiowego ściskania
Abstrakty
Artykuły